Iran English-Farsi Translation

لازم به ذکر است در صورت ترجمه مدارک و استفاده از مهر ناتی در دارالترجمه رسمی ایران-استرالیا دیگر نیازی به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امورخارجه نیست و مدارک ترجمه شده توسط ما با مهر ناتی به صورت مستقیم مورد تایید سفارت خواهند بود که این امر صرفه جویی قابل توجهی را در زمان و هزینه شما خواهد داشت و دیگر نیازی به طی پروسه اداری دادگستری و خارجه نیست.خدمات دارالترجمه رسمی ایران استرالیا: دارالترجمه ناتی، ترجمه رسمی ناتی ، مهر استرالیائی ناتی، دارالترجمه رسمی ناتی، ترجمه ناتی، ترجمه مدارک ناتی، ناتی استرالیا، نیوزیلند، زلاندنو، استرالیا، ویزای استرالیا، دارالترجمه ناتی استرالیا، دارالترجمه استرالیایی، دارالترجمه استرالیا،نوتاری پابلیک تهران-ایران، تایید/
گواهی امضا انگلبسی،مشاوره ونظریه کتبی و تاییدیه حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور
دکـتر حـسن امـیرشاهی: وکـیل پایه یک ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا به شماره عضویت۱۰۰۷۰۶۷و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان )، کارسناس رسمی دادگستری و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی قوه
قضائیه ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا (شماره عضویت۶۹۶۶۶) و ناجیت امریکا و کانادا(شماره عضویت۱۵۷۳۶)، دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه

:شعبه شریعتی
خیابان شریعتی،۵۰متر بالاتر از متروی صدر (روبروی سفارت واتیکان)، پلاک ۱۷۳۰، واحد۴، طبقه اول
تلفن :۲۲۶۰۵۶۷۳- ۲۲۶۱۰۴۹۸
پشتیبانی واتس اپ و تلگرام:۰۹۳۷۱۰۰۷۰۳۲
همراه:۰۹۲۱۱۰۰۲۵۱۰
https://naati.ir:وبسایتدفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک ۳۰ - طبقه ۲ - واحد ۵
تلفن: ۸۸۳۱۱۵۹۲،۸۸۳۱۹۶۷۲
translation.office14@gmail.com:پست الکترونیکی


دارالترجمه رسمی تجریش(استرالیا) ترجمه کلیه مدارک به کلیه زبانها،ترجمه بامهرناتی وناجیت،کپی برابراصل


ناتی متشکل از اختصار حروف اول کلمات " جامعه سراسری احراز و اصدار صلاحیت مترجمین کتبی و شفاهی " است. دفتر ناتی در استرالیا بوده و مرکزی برای اعتبار بخشی و صدور مجوز به رسمیت شناختن مترجمان معتمد و موثوق به استرالیا پراکنده درسراسر جهان، حفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان کتبی و شفاهی است. فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و زلاند نو (نیوزیلند) نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه است که امتیاز بسیار مهمی به حساب می آید .خدمات ترجمه ای که این مرکز ارایه می دهد مطابق با استاندارد کشور استرالیا و زلاند نو بوده و مدارک ترجمه شده توسط ما در تمامی ادارت دولتی و غیردولتی استرالیا مورد پذیرش قرار میگیرد .

دارالترجمه / دفتر ترجمه رسمی:ترجمه استرالیا، کانادا وکانادا:ترجمه با مهر ناتی استرالیا و ناجیت امریکا کانادا بدون نیازبه
ناجیت مخفف حروف اول کلمات " جامعه سراسری مترجمین کتبی و شفاهی دادگسنری " است. دفتر نا جیت در امریکا می باشد
ا برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی انجام میدهد
ترجمه مدارک غیر قابل تایید دادگستری (قوه قضائیه ) و خارجه با مهر ناجیت امریکا
انجام سفارشات ترجمه حتی در ایام تعطیل ( 09128093451) و امکان ارسال فایلهای اسکن شده، پی دی اف و ورد ترجمهدرحال حاضر در ایران دارالترجمه رسمی دکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی
دفترشمیران
خیابان شریعتی، صد متر بالاتر از متروی صدر (روبروی سفارت واتیکان)، پلاک ۱۷۳۰، واحد۴، طبقه اول

دارالترجمه رسمی : ترجمه ایران استرالیا و ایران کانادا : دارالترجمه کبک /طهران اتاوا
ترجمه رسمی برای کانادا و امریکا بدون نیاز به تایید با مهر ناجیت NAJIT

مرکز خدمات ترجمه رسمی تهران، ایرانیان
We would like to take a moment to introduce ourselves and let you know about the types of services that we offer that could help your business to expand internationally: Our translation office (the only one in Iran to be accredited with US NAJIT and among the handful in the whole country to be accredited with Australian NAATI) specializes in language translation, transcription. We have a dedicated team ready to assist you in over 8 languages.We believe in providing exceptional results, exceeding your expectations and building strong customer relationships through our quality of service. We want to help you in as many areas as possible within your business. That is why we have translators that specialize in an extensive range of services across a vast range of industries. Our translators have knowledge of terminology used in technical, legal, medical, scientific and engineering documentation. We can also provide subtitling for video footage where applicable.Since we use in country translators we are able to perform high quality localization and transcription to ensure that your business's messages are clearly understood in the countries that your business is looking to expand. Our team can also provide translations for you across major formats such as Dreamweaver, Pagemaker, In-Design, MS Word, Power Point, HTML and Trados. If your business is in need of language services we offer competitive prices, please send us an email regarding the type of work that you require and will we send you a quote.

Our mission is to provide the highest quality translation services to a prospective client with the right linguistics, reasonable rates and on time. We only use competent translators for translations, proofing and editing and who are professional and dedicated to ensure that the purpose, requirement and deadline of a client is duly accomplished. Our ultimate goal is to provide you with a comprehensive translation service at entering, captivating, and succeeding in your professional career, as an immigrant outside Iran or on new global markets. Our goal is to achieve the highest levels of expertise in translation services. With the support of our dedicated team each translation task is treated separately as per the instructions of the client and completed well by the timeline.

Translators must be professional and competent. We only hire translators holding a graduation degree preferably in the language or in their field of
translation. We also insist on using translators having full time experience of more than five years in translation.
At this center, we are focused on providing certified Farsi (Persian) into English translation services by virtue of Iranian or foreign (NAATI, NAJIT….) accreditation with the highest levels of customer satisfaction and we will do everything we can to meet your expectations

For translation jobs, we prefer and recommend the TEP process which means Translation, Editing and Proofing to our clients, which ensure top quality translations. We only use highly experienced linguists who are primarily specialized in the subject to be translated. We understand that each client and their businesses have different needs from another entity so we always make sure that our linguists team meets the accurate needs of each entity
.

Iran (Tehran) Australian NAATI &American NAJIT Accreditation & Affiliation as Persian (Farsi) Translator ,Persian - English Translation,ِ Documents & Signature Authentication , Legalization , Checking , Review & Verification
1 - Tehran Downtown Office : Unit 5, 2nd Fl., Magnolia Alley , South Ghaem Magham Farahani St., Tehran 1588613917 , Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
2 -
Apt. No. 4 , 1st Fl. , No. 1730 , Elahieh , Shariati , Zip Code 1914854765
E-mail : info@amirshahilaw.com and translation.office14@gmail.com
Tel : 98-912-1077760 , 98-912-8093451(+98 21) 88319672 (downtown office) 22610498 ( Elahieh Office )
Fax : (+98 21) 88823698 (downtown office) 22610498 ( Elahieh Office )

Maison de traduction et cabinet d'avocats du docteur AMIRSHAHI

مکتب الدکتور امیرشاهی للترجمة و المحاماة والإستشارات القانونیة

Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocats à la cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English) www.amirshahilaw.com
(in French) www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi) www.lawiran.org
(in Arabic) www.iranlegal.net
https://www.naati-center.com
http://iranlaw.wordpress.com/ (in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net (under construction)
www.iran-lawyer.com (under construction)
www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)
www.iranlegaltranslaator.com (On legal translation Services)
www.naati-center.com
http://iranlegaltranslator.com/
E-mail : info@amirshahilaw.com and r.amirshahi@yahoo.com


Useful Links:
http://www.rooznamehrasmi.ir/ (Official Gazette)
http://www.gazette.ir/(Official Gazette)
http://www.irsherkat.ir/(Registry of Companies)
http://www.tax.gov.ir (Tax Organization)
http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)
http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)
http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)
http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)
http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)
http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)
http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)
www.naati-center.com (on NAATI translation services in Persian)
ترجمه رسمی فرانسه المانی، اسپانیائی، روسی، نرکی اسنانبولی، ایتالیائی و زبانهای دیگر

ترجمه انگلیس+کانادا+امریکا+ انگلستان+ با تایید+بدون تایید
ترجمه مدارک استرالیا و نیوزیلند بدون نیاز به تایید با مهرسازمان ناتی مورد تایید استرالیا
دارالترجمه رسمی:مهرناتی استرالیاوناجیت کاناداوامریکا،تاییدصحت و اصالت مدارک( لیگالیاز) بامهرانگلیسی وکیل

گواهی امضا انگلیسی (لاتین) با مهر انگلبسی توسط وکیل رسمی دادگستری برای پرسنال پاسپورت وب مانی، Tehran (Iran) Statutory Declaration Attorney (Lawyer) Taker

دارالترجمه رسمی کبک(کانادا) ، انگلستان ،امریکا.استرالیا:مهرناتی وناجیت،تاییدصحت واصالت مدارک،عکس،امضا،هویت( لیگالیازونوترایز) و منشا پول و وجوه انتقالی(ارثیه و سهم الارث،هبه/گیفت،وام وقرض، فروش املاک و مستغلات...) بامهرانگلیسی وکیل بین المللی برای خارج کشور
دارالترجمه رسمی:مهرناتی استرالیاوناجیت کاناداوامریکا،تایید(نوترایز،لیگالایز،سرتیفای)عکس،امضا،مدارک
ترجمه مدارک گرین کارت و یزای امریکا
دارالترجمه رسمی تجریش(استرالیا):ترجمه به کلیه زبانها،ترجمه بامهرناتی وناجیت ،گواهی امضاوکپی برابراصل
دارالترجمه رسمی تجریش:مهرناتی وناجیت بدون نیازتایید،گواهی امضالاتین(انگلیسی)،کپی برابراصل بامهروکیل
دارالترجمه رسمی تجریش بامهرناتی بدون نیاز به تایید،گواهی امضابرای خارج کشور،برابراصل بامهروکیل بین الملل
دارالترجمه رسمی:مهرناتی استرالیاوناجیت کاناداوامریکا،تاییدصحت و اصالت مدارک و امضا( لیگالیاز ، نوترایز) بامهرانگلیسی وکیل بین المللی
ترجمه مدارک استرالیا و نیوزیلند با مهر ناتی (مورد تایید سازمان ناتی ) بدون نیاز به تایید دیگر
ترجمه مدارک امریکا و کانادا با مهر ناجیت (مورد تایید سازمان ناچیت )
ترجمه مدارک سیتیزن شیپ و کارت پی ار(پی ار کارد) کاناداو استرالیا با مهر ناجیت و ناتی
تایید تطبیق عکس و هویت برای خارج کشور:تصدیق و گواهی تطبیق عکس و هویت به انگلیسی توسط وکیل داد گستری
ترجمه برای دعوتنامه، ترجمه برای مصاحبه سفارت امریکا،ترجمه برای گرین کارد،ترجمه برای ویزا، ترجمه برای وقت مصاحبه سفارت
لازم به ذکر است در صورت ترجمه مدارک و استفاده از مهر ناتی در دارالترجمه رسمی ایران-استرالیا دیگر نیازی به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امورخارجه نیست و مدارک ترجمه شده توسط ما با مهر ناتی به صورت مستقیم مورد تایید سفارت خواهند بود که این امر صرفه جویی قابل توجهی را در زمان و هزینه شما خواهد داشت و دیگر نیازی به طی پروسه اداری دادگستری و خارجه نیست.خدمات دارالترجمه رسمی ایران استرالیا: دارالترجمه ناتی، ترجمه رسمی ناتی ، مهر استرالیائی ناتی، دارالترجمه رسمی ناتی، ترجمه ناتی، ترجمه مدارک ناتی، ناتی استرالیا، نیوزیلند، زلاندنو، استرالیا، ویزای استرالیا، دارالترجمه ناتی استرالیا، دارالترجمه استرالیایی، دارالترجمه استرالیا،نوتاری پابلیک تهران-ایران، تایید/گواهی امضا انگلبسی
نامه تاییدیه وگواهی وکیل دادگستری به انگلیسی در خصوص منشا (سورس ) وجوه معاملات( خرید و فروش ملک در ایران و خارج کشور، ارثیه، انتقال پول ، حواله...) در خصوص رعایت قوانین ضد پولشویی
تایید مدارک،نشانی ( ادرس و اقامتگاه بر اساس فبو ض تلفن و قبض اب و برق و گاز : یوتیلیتی بیل) امضا و عکس اپلیکیشن فورم برای کانادا، استرالیا، امریکا و خارج کشورتوسط وکیل دادگستری با مهر انگلیسی
لازم به ذکر است در صورت عدم امکان اخذ تاییددادگستری و امور خارجه به هر دلیل برای استفاده ازمدارک در امریکا و کانادا ،این مرکز میتواند انها را با مهر ناجیت (مهر مترجمین دادگستری امریکا) ترجمه نماید که در امریکا وکانادا( غیر کبک) قابل قبول است: دارالترجمه ناجیت، ترجمه رسمی ناجیت ، مهر امریکائی ناجیت، دارالترجمه رسمی ناجیت، ترجمه ناجیت، ترجمه مدارک امریکا و کانادا با مهرناجیت، ناجیت امریکا و کانادا، ویزای امریکا و کانادا، دارالترجمه ناجیت امریکا و کانادا، ترجمه ناجیت بدون نیاز به تایید و بسیار ارزانتر ،ترجمه ناجیت در تهران بسیار با صرفه تر
استرالیا،امریکا،کانادا (کبک) وانگلستان:ترجمه فوری(بدون نیازتایید) مدارک اسناد بامهرناتی وناجیت+برابراصل(سرتیفای) با مهر برجسته انگلیس
تنها دارالترجمه تهران دارای مهر ناجیت امریکا و کانادا
Iran+Company Registration Lawyers+ Company Wind Up+ Company Liquidation Lawyers+ Iran Incorporation Lawyers+ Iran Business Registry+Iran Company Registry+Iran Business Listing+Iran Company Listing+Tehran Company Dissolution+Iran Branch Office Registration Attorneys+Iran Company Registrars+Tehran Company Registrants+Iran Forensic Accountants+ Tehran Auditors &Tax Advisory+ Register 100% foreign-owned company in Iran+ register one hundred per cent foreign-owed company in Tehran without any need for local partners,sponsors..
Start business,set up/liquidate company,get registered,incorporate, get started in Iran
Invest in Iran:Registration of Branches and Representatives Offices of Foreign Companies, Incorporation in Iran without any need for local shareholding/sponsorship..
Registering a brand in Iran
Iran IP (Trademarks,Patents,Industrial Designs) Assignment Recordation/Recordal Lawyers,Tehran
Tehran Trademarks/Patents/Industrial Designs Recordal/Recordation Attorneys,Tehran
Iran Debt Collection,Iran Debt Recovery,Iran Commercial Receivables Recovery, Tehran Debt Collector,Iran Debt Repayment & Rescheduling Negotiation,Iran Out-of-Court Debt Collection,Iran Debt Collection Lawyers,Iran Debt Recovery Law Firm,Iran Recovery of Commercial Receivables,Iran Collector Lawyers,Tehran Collectors,Tehran Debt Recovery Law Office,Iran Debt Collection Attorneys
Iran+ Lawyer's Confirmation Letter+ Lawyer's Demand Letter+ Tehran Attorney ;Iran / Tehran signature attesting lawyer ;Iran/Tehran signature certification/authentication Lawyer
Iran Certified Fraud Examiners (CFE), Tehran, Iran cease & desist letter /notice IP lawyer in Tehran
This is a featured page
Iran IP infringement cease & desist lawyer in Tehran; Iran Company Registrar /Registrant,Administrator & Liquidation Lawyers & Attorneys in Tehran; Tehran Debt Collection,Negotiation & Recovery Law Firm
Drafting prenuptial (Prenup) agreements and contract in Tehran,Iran; Iran prenuptial agreements lawyer and law firm,Tehran; Iran background check lawyers, Tehran; Iran commaissaire a l'assermentation
Iran fingerprinting lawyer & solicitor,Tehran; Iran independent Risk Analysts ,Tehran;Iran certification services (filing Apostille/legalization request, making true and certified of original documents,checking and confirmation of identity,checking and confirmation of the source of funds);دارالترجمه+ دارالترجمه آپوستیل تهران
Iran Nominee Shareholder & Nominee Director Law Firm; Tehran
Iran Nominee Shareholder & Nominee Attorneys, Trust Agents , Trustees & Fiduciary Financial Advisors, Tehran
تایید(نوترایز،لیگالایز،سرتیفای،ویتنس)عکس،امضا برای کشورهای کارائیب (آنتیگوا اند باربودا، باهاماس ، باربادوس،دومینیکا، گرانادا، جامائیکا،سن لوسیا (سنت لوچیا) ترینیداد اندتوباگو
Iran Bitcoin Farms Lawyer تایید امضاء دومینیکا و کانادا
انگشت نگاری فینگرپرینت
fingerprintsدومینیکا و کانادا

More pages