ترجمه انگیزه نامه ( اس او پی ) توصیه نامه (ال او ار ) و رزومه کاری (سی وی

دارالترجمه رسمی تجریش(استرالیا):ترجمه کلیه مدارک به کلیه زبانها،ترجمه بامهرناتی وناجیت،کپی برابراصل
دارالترجمه های رسمی مناطق 1،2،3،4،5،6،7شهرداری تهران

دارالترجمه ایران استرالیا (دارالترجمه رسمی تجریش شماره14 )
با مهر قوه قضائیه/دادگستری و امور خارجه ، ناتی استرالیا و ناجیت کانادا و امریکادارالترجمه ناتی مرکز شهر: مطهری( تخت طاوس)،عباس اباد،سیدخندان،قائم مقام فراهانیِ ،ولیعصر،سهروردی،کریم خان زند میدان ارژانتین، 7هفت تیر

ت
رجمه و برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه و تصدیق (گواهی امضا) و عکس و هویت برای خارج کشور، مشاوره ونظریه کتبی حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور

Najit logo Naati logo
____دارالترجمه رسمی_________________________________________________________________________________
دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان کانادا) و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی دادگـسـتـری ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا (شماره عضویت 69666 ) وناجیت امریکا و کانادا:شماره عضویت 15736:دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره ونظریه کتبی حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور

ناتی متشکل از اختصار حروف اول کلمات " جامعه سراسری احراز و اصدار صلاحیت مترجمین کتبی و شفاهی " است. دفتر ناتی در استرالیا بوده و مرکزی برای اعتبار بخشی و صدور مجوز به رسمیت شناختن مترجمان معتمد و موثوق به استرالیا پراکنده درسراسر جهان، حفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان کتبی و شفاهی است. فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و زلاند نو (نیوزیلند) نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه است که امتیاز بسیار مهمی به حساب می آید .خدمات ترجمه ای که این مرکز ارایه می دهد مطابق با استاندارد کشور استرالیا و زلاند نو بوده و مدارک ترجمه شده توسط ما در تمامی ادارت دولتی و غیردولتی استرالیا مورد پذیرش قرار میگیرد .

ناجیت مخفف حروف اول کلمات " جامعه سراسری مترجمین کتبی و شفاهی دادگسنری " است. دفتر نا جیت در امریکا می باشد
درحال حاضر در ایران دارالترجمه رسمی دکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی را برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی انجام میدهد

دفتر تجریش : پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10
تلفن :22704817,22705217,22725560، 09128093451
فکس : 22732796,22730665, 22759734 , 22732793
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
E
-mail : info@amirshahilaw.com : پست الکترونیکی

دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5
تلفن : : 88319672 ، 88311592 ، 88311593 ، 88320174 ، 09121077760
فکس : 88823698 ، 88320173
E-mail : info@amirshahilaw.com : پست الکترونیکی
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ

دارالترجمه رسمی ایران استرالیا و ایران کانادا : دارالترجمه کبک /طهران اتاوا

We would like to take a moment to introduce ourselves and let you know about the types of services that we offer that could help your business to expand internationally: Our translation office (the only one in Iran to be accredited with US NAJIT and among the handful in the whole country to be accredited with Australian NAATI) specializes in language translation, transcription. We have a dedicated team ready to assist you in over 8 languages.We believe in providing exceptional results, exceeding your expectations and building strong customer relationships through our quality of service. We want to help you in as many areas as possible within your business. That is why we have translators that specialize in an extensive range of services across a vast range of industries. Our translators have knowledge of terminology used in technical, legal, medical, scientific and engineering documentation. We can also provide subtitling for video footage where applicable.Since we use in country translators we are able to perform high quality localization and transcription to ensure that your business's messages are clearly understood in the countries that your business is looking to expand. Our team can also provide translations for you across major formats such as Dreamweaver, Pagemaker, In-Design, MS Word, Power Point, HTML and Trados. If your business is in need of language services we offer competitive prices, please send us an email regarding the type of work that you require and will we send you a quote.

Our mission is to provide the highest quality translation services to a prospective client with the right linguistics, reasonable rates and on time. We only use competent translators for translations, proofing and editing and who are professional and dedicated to ensure that the purpose, requirement and deadline of a client is duly accomplished. Our ultimate goal is to provide you with a comprehensive translation service at entering, captivating, and succeeding in your professional career, as an immigrant outside Iran or on new global markets. Our goal is to achieve the highest levels of expertise in translation services. With the support of our dedicated team each translation task is treated separately as per the instructions of the client and completed well by the timeline.

Translators must be professional and competent. We only hire translators holding a graduation degree preferably in the language or in their field of
translation. We also insist on using translators having full time experience of more than five years in translation.
At this center, we are focused on providing certified Farsi (Persian) into English translation services by virtue of Iranian or foreign (NAATI, NAJIT….) accreditation with the highest levels of customer satisfaction and we will do everything we can to meet your expectations

For translation jobs, we prefer and recommend the TEP process which means Translation, Editing and Proofing to our clients, which ensure top quality translations. We only use highly experienced linguists who are primarily specialized in the subject to be translated. We understand that each client and their businesses have different needs from another entity so we always make sure that our linguists team meets the accurate needs of each entity
.

Iran (Tehran) Australian NAATI &American NAJIT Accreditation & Affiliation as Persian (Farsi) Translator ,Persian - English Translation,ِ Documents & Signature Authentication , Legalization , Checking , Review & Verification
1 - Tehran Downtown Office : Unit 5, 2nd Fl., Magnolia Alley , South Ghaem Magham Farahani St., Tehran 1588613917 , Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
2 - Tajrish Office : Flat No. 10 , 4th Fl., No. 20/1 , Beginning of Kashanchi Alley , Valiasr St., Tajrish , Tehran,Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
Tel : 98-912-1077760 , 98-912-8093451(+98 21) 88319672 (downtown office) 22759734 ( Tajrish Office )
Fax : (+98 21) 88823698 (downtown office) 22730665 ( Tajrish Office )

Maison de traduction et cabinet d'avocats du docteur AMIRSHAHI

مکتب الدکتور امیرشاهی للترجمة و المحاماة والإستشارات القانونیة

Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocats à la cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English) www.amirshahilaw.com
(in French) www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi) www.lawiran.org
(in Arabic) www.iranlegal.net
http://iranlaw.wordpress.com/ (in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net (under construction)
www.iran-lawyer.com (under construction)
www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)
http://naatitajrish.blogfa.com(on translation services)
E-mail : info@amirshahilaw.com and naati_najit@yahoo.com


Useful Links:
http://www.rooznamehrasmi.ir/ (Official Gazette)
http://www.gazette.ir/(Official Gazette)
http://www.irsherkat.ir/(Registry of Companies)
http://www.tax.gov.ir (Tax Organization)
http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)
http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)
http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)
http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)
http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)
http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)
http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)
http://www.naatiaustralia.blogfa.com (on NAATI translation services in Persian)
ترجمه رسمی فرانسه المانی، اسپانیائی، روسی، نرکی اسنانبولی، ایتالیائی و زبانهای دیگر

دارالترجمه رسمی
متقاضیان ترجمه با مهر ناتی استرالیا که در شهرستان سکونت دارند می توانند مدارکشان را از طریق پست پیشتاز به ادرس دفتر مرکزی ما ارسال و ترجمه و اصل مدارک را از همین طریق دریافت نمایند
ترجمه انگیزه نامه ( ترجمه اس او پی ) توصیه نامه (ال او ار ) و رزومه کاری (سی وی) و پروپوزال
دارالترجمه رسمی تجریش(استرالیا):ترجمه به کلیه زبانها،ترجمه بامهرناتی وناجیت ،گواهی امضاوکپی برابراصل
دارالترجمه رسمی تجریش:مهرناتی وناجیت بدون نیازتایید،گواهی امضالاتین(انگلیسی)،کپی برابراصل بامهروکیل
دارالترجمه رسمی تجریش بامهرناتی بدون نیاز به تایید،گواهی امضابرای خارج کشور،برابراصل بامهروکیل بین الملل

More pages