ترحمه مدارک واسناد کانادا بدون نیاز به تایید:.سریع تر و کم هزینه تر با مهر ناجیتNAJIT امریکا

کپی برابراصل مدارک و تصدیق و گواهی امضا و تایید هویت توسط وکیل ومترجم با مهر معتبر بین المللی،ترجمه فوری و بدون هزینه تایید برای امریکا+کانادا،استرالیا و زلاند نو
The National Association of Judiciary Interpreters and Translators' mission is to promote quality services in the field of legal interpreting and translating. Our members play a critical role in ensuring due process, equal protection and equal access for non-English or limited English proficient (LEP) individuals who interact with the judicial system .درحال حاضر در ایران دارالترجمه رسمی دکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی را برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی برجسته انجام میدهد .
دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان کانادا) و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی دادگـسـتـری ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا (شماره عضویت 69666 ) وناجیت امریکا و کانادا:شماره عضویت 15736:دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره ونظریه کتبی حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور
مناطق فرمانیه،زعفرانیه،نیاوران،الهییه+محمودیه+شمیران


دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5
تلفن : : 88319672 ، 88311592 ، 88311593 ، 88320174 ، 09121077760
فکس : 88823698 ، 88320173
E-mail : info@amirshahilaw.com : پست الکترونیکی
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
226451HAAM-IR : تلکس

دفتر تجریش : پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10
تلفن :22704817,22705217,22725560، 09128093451
فکس : 22732796,22730665, 22759734 , 22732793
E-mail : info@amirshahilaw.com : پست الکترونیکی


Iran (Tehran) Australian NAATI &American NAJIT Accreditation & Affiliation as Persian (Farsi) Translator ,Persian - English Translation,ِ Documents & Signature Authentication , Legalization , Checking , Review & Verification
1 - Tehran Downtown Office : Unit 5, 2nd Fl., Magnolia Alley , South Ghaem Magham Farahani St., Tehran 1588613917 , Iran
E-mail
: info@amirshahilaw.com
2 - Tajrish Office : Flat No. 10 , 4th Fl., No. 20/1 , Beginning of Kashanchi Alley , Valiasr St., Tajrish , Tehran,Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
Tel : 98-912-1077760 , 98-912-8093451(+98 21) 88319672 (downtown office) 22759734 ( Tajrish Office )
Fax : (+98 21) 88823698 (downtown office) 22730665 ( Tajrish Office )

Maison de traduction et cabinet d'avocats du docteur AMIRSHAHI

مکتب الدکتور امیرشاهی للترجمة و المحاماة والإستشارات القانونیة

Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocats à la cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English) www.amirshahilaw.com
(in French) www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi) www.lawiran.org
(in Arabic) www.iranlegal.net
http://iranlaw.wordpress.com/ (in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net (under construction)
www.iran-lawyer.com (under construction)
www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)
http://naatitajrish.blogfa.com (on translation services)
E-mail : info@amirshahilaw.com


Useful Links:
http://www.rooznamehrasmi.ir/ (Official Gazette)
http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)
http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)
http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)
http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)
http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)
http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)
http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)
ترجمه فوری و بدون هزینه تایید برای امریکا+کانادا،استرالیا و زلاند نو با مهر ناتی و ناجیت
ترحمه مدارک واسناد کانادا بدون نیاز به تایید:.سریع تر و کم هزینه تر با مهر ناجیت امریکا
درحال حاضر در ایران دارالترجمه رسمی دکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی را برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی انجام میدهد
ترحمه مدارک واسناد کانادا بدون نیاز به تایید:.سریع تر و کم هزینه تر با مهر ناجیتNAJIT امریکاThis is a featured page

More pages