پر تغال:اخذ اقامت با کمنرین هزینه ودر کوتاهترین مدت تو سط دفترحقوقی با امکان اخذ پاسپورت

دفتر حفوقی دکتر حسن امیر شاهی و همکاران

دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل پایه یک ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا به شماره عضویت 1007067و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان )، کارسناس رسمی دادگستری و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی قوه قضائیه ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا (شماره عضویت 69666 ) وناجیت امریکا و کانادا(شماره عضویت 15736)،
متکی به عضویت همکاران در انجمن های رسمی وکلای مهاجرت کانادا و استرالیا و پروانه دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره مها جرت و حقوقی ونظریه کتبی و تاییدیه حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور

دفتر تجریش : پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، امکان ارسال فایلهای اسکن شده، پی دی اف و ورد ترجمه
ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10

تلفن :22704817,22705217,22725560، 09128093451
فکس : 22732796,22730665, 22759734 , 22732793
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
E
-mail : info@amirshahilaw.com و translation.office14@gmail.com : پست الکترونیکی

0902-6763140 : تلگرام
دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5

تلفن : : 88319672 ، 88311592 ، 88311593 ، 88320174 ، 09121077760
فکس : 88823698 ، 88320173
E-mail : info@amirshahilaw.com and translation.office14@gmail.com : پست الکترونیکی
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگLaw Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocats à la cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English) www.amirshahilaw.com
(in French) www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi) www.lawiran.org
(in Arabic) www.iranlegal.net
(in English) http://www.amirshahiimmlaw.com
(in English) http://www.nobleimmigration.com
http://iranlaw.wordpress.com/ (in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net (under construction)
www.iran-lawyer.com (under construction)
www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)
www.iranabroad.org (On Canada and Australia Immigration Services)
http://naatitajrish.blogfa.com(on translation services)
http://naatiaustralia.blogfa.com (on translation services)
http://iran-australia-canadatranslation.com (on translation services)
http://iranaustralia.org (on Australian immigration services in Iran)
http://iranlegaltranslator.wikifoundry-mobile.com/
E-mail : info@amirshahilaw.com and naati_najit@yahoo.com


Useful Links:
http://www.rooznamehrasmi.ir/ (Official Gazette)
http://www.gazette.ir/(Official Gazette)
http://www.irsherkat.ir/(Registry of Companies)
http://www.tax.gov.ir (Tax Organization)
http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)
http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)
http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)
http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)
http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)
http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)
http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)
http://www.naatiaustralia.blogfa.com (on NAATI translation services in Persian)
مهاجرت : اقامت پر تغال و افتتاح حساب بانکی و پاسپورت پرتغال

More pages