کپی برابر با اصل با مهربرجسته وجوهری انگلیسی

دقت فر مایید که مهر دفاتر اسناد رسمی به فارسی است و اکثرا به زبان انگلیسی تکلم نمیکنند و در نتیجه قادر نیستند در صورت تماس موسسه ای که مدرک کپی برابر با اصل شده به آن ارایه شده به منظور حصول اطمینان از صحت و سقم مدرک مراتب را تایید نمایند در حالی که وکلای ما به چند زبان خارجه منجمله انگلیسی مسلط هستند و به راحتی میتوانند پاسخگوی استعلامات محتمل از ناحیه موسسات خارجی ذیربط باشند
دکـتر حـسن امـیرشاهی: وکـیل پایه یک ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا به شماره عضویت۱۰۰۷۰۶۷و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان )، کارسناس رسمی دادگستری و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی قوه
دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک ۳۰ - طبقه ۲ - واحد ۵
تلفن: ۸۸۳۱۱۵۹۲،۸۸۳۱۹۶۷۲

www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)

www.iran-attorney.net (under construction)

www.iran-lawyer.com (under construction)

www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)

www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)

www.iranlegaltranslaator.com (On legal translation Services)
http://www.gazette.ir/(Official Gazette)

http://www.irsherkat.ir/(Registry of Companies)

http://www.tax.gov.ir (Tax Organization)

http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)

http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)

http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)

http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)

http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)

http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)

http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)email: info@amirshahilaw.com ۰۹۰۲۶۷۶۳۱۴۰ :تلگرام
.

More pages