Iran fingerprinting lawyer & solicitor,Tehran

دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل پایه یک ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا به شماره عضویت 1007067و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان )، کارسناس رسمی دادگستری و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی قوه قضائیه ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا (شماره عضویت 69666 ) وناجیت امریکا و کانادا(شماره عضویت 15736)،دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره ونظریه کتبی و تاییدیه حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور

ناتی متشکل از اختصار حروف اول کلمات " جامعه سراسری احراز و اصدار صلاحیت مترجمین کتبی و شفاهی " است. دفتر ناتی در استرالیا بوده و مرکزی برای اعتبار بخشی و صدور مجوز به رسمیت شناختن مترجمان معتمد و موثوق به استرالیا پراکنده درسراسر جهان، حفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان کتبی و شفاهی است. فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و زلاند نو (نیوزیلند) نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه است که امتیاز بسیار مهمی به حساب می آید .خدمات ترجمه ای که این مرکز ارایه می دهد مطابق با استاندارد کشور استرالیا و زلاند نو بوده و مدارک ترجمه شده توسط ما در تمامی ادارت دولتی و غیردولتی استرالیا مورد پذیرش قرار میگیرد .

دارالترجمه / دفتر ترجمه رسمی:ترجمه استرالیا، کانادا وکانادا:ترجمه بامهرناتی استرالیاوناجیت امریکاکانادابدون نیازبه تاییدThis is a featured page
ناجیت مخفف حروف اول کلمات " جامعه سراسری مترجمین کتبی و شفاهی دادگسنری " است. دفتر نا جیت در امریکا می باشد
ا برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی انجام میدهد
ترجمه مدارک غیر قابل تایید دادگستری (قوه قضائیه ) و خارجه با مهر ناجیت امریکا
انجام سفارشات ترجمه حتی در ایام تعطیل ( 09128093451) و امکان ارسال فایلهای اسکن شده، پی دی اف و ورد ترجمهدرحال حاضر در ایران دارالترجمه رسمی دکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی
دفتر تجریش : پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، امکان ارسال فایلهای اسکن شده، پی دی اف و ورد ترجمه
ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10

تلفن :22704817,22705217,22725560، 09128093451
فکس : 22732796,22730665, 22759734 , 22732793
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
E
-mail : info@amirshahilaw.com و translation.office14@gmail.com : پست الکترونیکی

0902-6763140 : تلگرام
دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5

تلفن : : 88319672 ، 88311592 ، 88311593 ، 88320174 ، 09121077760
فکس : 88823698 ، 88320173
E-mail : info@amirshahilaw.com and translation.office14@gmail.com : پست الکترونیکی
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com : وب سایت
226451HAAM-IR : تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ

دارالترجمه رسمی : ترجمه ایران استرالیا و ایران کانادا : دارالترجمه کبک /طهران اتاوا
ترجمه رسمی برای کانادا و امریکا بدون نیاز به تایید با مهر ناجیت
Tehran fingerprinting & identity verifying/checking/certifying lawyer,Iran NAJIT

More pages